Temel Linux/Ubuntu/Pardus komutları

Yeniden Başlat (restart)

sudo reboot

Kapat (poweroff/shut down)

shutdown -h now

service mysql restart -> restart mysql service
service apache2 start -> start apache service
service apache2 status -> apache service status
zip -r file.zip /folder -> zip a folder recursively
du -hs /folder -> determine a folder’s size -h human readable -s summary
chown owner:group tmpfile -> Change both owner and the group of a file
Add a cronjob that runs ever five minutes
PATH=/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
*/5 * * * * service mysql start
Create a user account
useradd username
Change password of a user
passwd username
Rename a folder mv /home/user/oldname /home/user/newname
Install updates sudo apt-get update # Fetches the list of available updates sudo apt-get upgrade # Strictly upgrades the current packages sudo apt-get dist-upgrade # Installs updates (new ones)
Find all files larger then 49 bytes find /home/admin/web/kavici.com -type f -size +49b -exec ls -lh {} \;
Disk usage: df -h

Yorumlar

Yorum Yaz
Textile help

Network ve Webmaster Araçları

Kıble Yönü

Kıble Yönü Bulma Aracı

Kıble yönünü kolayca tayin edin ve görsel olarak harita üzerinde görün, yönünüzü şaşırmayın

HTML Düzenleyici

Karmaşık HTML kodunu düzenli hale getirir.

.htpasswd Oluşturucu

Apache HTTP Yetkilendirme dosyası olşturun

Şifre Oluşturucu

Güvenli, sağlam tahmin edilemeyen şifre oluşturun

Harita Alan Hesaplama Aracı

Harita üzerinde alan hesaplayın

Harita Uzaklık Hesaplama Aracı

Harita üzerinde uzaklık hesaplayın

Adres Bulma Aracı

Aradığınız adresi harita üzerinde bulun

Dijital Depolama Birimleri Çeviri Aracı

Bilgisayar Depolama Birimleri arasında çeviri yapın

Online Ping Aracı

Ücretsiz online ping servisi, dünyanın farklı bölgelerinden ping ile ulaşılabilirliğinizi test edin

Online Traceroute Aracı

Ücretsiz online Traceroute servisi, dünyanın farklı bölgelerinden belirttiğiniz adrese nerelerden geçerek ulaştığınızı test edin

Alexa icon

Alexa Rank Sorgulama

Sitenizin Alexa sıralamasını (Alexa Rank) öğrenin

Google Pagerank

Google Pagerank Sorgulama Aracı

Google Pagerank Sorgulama Aracı ile Web Sitenizin Google PageRank değerini öğrenin