Windows 10 derecelendirme nasıl yapılır?

Windows Power Shell’i yönetici olarak çalıştırın ve sıraşıyla aşağıdaki komutları çalıştırın;

winsat prepop

10-15 dakika çalışması sürecektir, daha sonra;

Get-CimInstance Win32_Winsat

Örnek sonuçlar:
PS C:\WINDOWS\system32> Get-CimInstance Win32_Winsat


CPUScore       : 9,2
D3DScore       : 9,9
DiskScore       : 8,1
GraphicsScore     : 8,3
MemoryScore      : 9,2
TimeTaken       : MostRecentAssessment
WinSATAssessmentState : 1
WinSPRLevel      : 8,1
PSComputerName    :

Yorumlar

Yorum Yaz
Textile help